Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

Lịch ôn và thi lại đợt tháng 9 năm 2018
Lịch ôn và thi lại đợt tháng 9 năm 2018
Thông báo về kế hoạch học lại - học cải thiện tháng 9,10,11
Thông báo về kế hoạch học lại - học cải thiện tháng 9,10,11
Danh sách các lớp học phần trong đợt học kỳ 3 năm 2018
Danh sách các học phần
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ 3 NĂM 2018
THông báo kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm 2018
Lịch thi lại tháng 3.2018
Lịch thi lại tháng 3.2018
Học LẠI - CẢI THIỆN ĐIỂM THÁNG 3,4 NĂM 2018
Thông báo về kế hoạch học lại - cải thiện điểm đợt tháng 3,4 năm 2108
Chú ý, chú ý! Chuyển địa điểm thi lại
Các bạn thi lại sẽ chuyển từ phòng D401 lên phòng D501 nhé, cả 2 ngày 29/11 và 1/12.
Lịch thi lại tháng 11.2017
Lịch thi lại tháng 11.2017
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THÁNG 9,10,11 NĂM 2017
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THÁNG 9,10,11 NĂM 2017
THÔNG BÁO (Về việc thay đổi phòng học tại Giảng đường D ngày 12/6/2017)
Về việc thay đổi phòng học tại Giảng đường D ngày 12/6/2017
Lịch thi và danh sách thi các lớp liên thông
Lịch thi và danh sách thi các lớp liên thông giai đoạn từ tuần 38-40
Thông báo thay đổi thời gian thi kết thúc học phần: Tin học ứng dụng trong Quản lý đất
Cụ thể như sau:
Thông báo kế hoạch học hè năm học 2017
Thông báo kế hoạch học hè năm học 2017
Kế hoạch học lại - học cải thiện điểm tháng 3,4 năm 2017
Kế hoạch học lại - học cải thiện điểm tháng 3,4 năm 2017
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 48
thông báo

Trang:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 68

Lượt truy cập: 985731