Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ 3 NĂM 2019
Kế hoạch học lại - cải thiện điểm trong học kỳ 3 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO: Hủy kết quả đăng ký đợt học lại - cải thiện điểm tháng 3,4 năm 2019
Hủy kết quả đăng ký đợt học lại - cải thiện điểm tháng 3,4 năm 2019 do không đủ sĩ số thành lập lớp.
thống kê nhu cầu mở lớp học lại - cải thiện điểm tháng 3,4 năm 2019
Đây là bảng thống kê kết quả đăng ký môn học PĐT đã mở cho sinh viên đăng ký từ ngày: 15-22/3/2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ 3,4 NĂM 2019
V.v: Kế hoạch học lại - cải thiện điểm tháng 3,4 năm 2019
Lịch ôn và thi lại đợt tháng 9 năm 2018
Lịch ôn và thi lại đợt tháng 9 năm 2018
Thông báo về kế hoạch học lại - học cải thiện tháng 9,10,11
Thông báo về kế hoạch học lại - học cải thiện tháng 9,10,11
Danh sách các lớp học phần trong đợt học kỳ 3 năm 2018
Danh sách các học phần
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC KỲ 3 NĂM 2018
THông báo kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm 2018
Lịch thi lại tháng 3.2018
Lịch thi lại tháng 3.2018
Học LẠI - CẢI THIỆN ĐIỂM THÁNG 3,4 NĂM 2018
Thông báo về kế hoạch học lại - cải thiện điểm đợt tháng 3,4 năm 2108
Chú ý, chú ý! Chuyển địa điểm thi lại
Các bạn thi lại sẽ chuyển từ phòng D401 lên phòng D501 nhé, cả 2 ngày 29/11 và 1/12.
Lịch thi lại tháng 11.2017
Lịch thi lại tháng 11.2017
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THÁNG 9,10,11 NĂM 2017
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM THÁNG 9,10,11 NĂM 2017
THÔNG BÁO (Về việc thay đổi phòng học tại Giảng đường D ngày 12/6/2017)
Về việc thay đổi phòng học tại Giảng đường D ngày 12/6/2017
Lịch thi và danh sách thi các lớp liên thông
Lịch thi và danh sách thi các lớp liên thông giai đoạn từ tuần 38-40

Trang:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 139

Lượt truy cập: 208445