Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học Chính quy

Thông báo về việc hướng dẫn nộp học phí online (15/09/2015)
Thông báo về việc hướng dẫn nộp học phí online
Kính mời sinh viên các lớp tham dự buổi hướng dẫn nộp học phí online
Lịch cụ thể như sau:
Các lớp: 
BF-K2; AF-K2; IB-K3; BA-K3; EMS-K3; AF+BA-K4;
Thời gian: 8h00 ngày 17/9

EMS-K2; AF-K3; IB+BA-K4; EMS-K4; K5
Thời gian: 14h00 ngày 17/9.
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 10

Lượt truy cập: 240691